manbetx正网 档案双套制项目比选结果公示

发布者:陈加兴         时间:2018-04-11          阅读量:77

manbetx正网

档案双套制项目比选结果公示

 manbetx正网档案双套制项目,已依照相关规定于2018年4月11日8:30(北京时间)在manbetx正网行政楼第二会议室进行了比选。

 一、我校已审核比选委员会比选的结果,同意确定比选委员会推荐中选人。现将结果公示如下:(公示期:3天)

中选单位:四川资育档案文化服务有限公司攀枝花分公司

中选金额:53736元

二、评审委员会名单:汤中荣 、陈加兴、田茂兰  万海韵

                  录:徐 

 

采购人:manbetx正网

                                    2018年4月11日